فرق صندلی ۲ بعدی و ۳ بعدی چیست؟

به طور کلی انواع صندلی های ماساژ به ۳ دسته کلی تقیسیم میشوند:

 

۱-صندلی ماساژ های ۲ بعدی : در صندلی ماساژ های ۲ بعدی گوی های دستگاه در ۲ بعد کار میکنند در این حالت ماساژ از قسمت بالایی گردن شروع و تا قسمت انتهایی کمر و نشیمنگاه ادامه می یابد (بعد اول) وگوی های دستگاه به از یک سمت دستگاه تا سمت مجاور (بعد دوم) ادامه می یابد. به طور کلی این نوع حرکت ساده ترین نوع ماساژموثر می باشد میباشد که حس فوق العاده را فراهم می یاورد و خیلی از فواید ماساژ( شامل کاهش درد کمر-کاهش دردهایی ماهیچه ای ناشی از عدم صحیح ورزش یا سرپاماندن) را برای استفاده کننده به وجود میاورد بهطور کلی کاهش استرس که خود زمینه ساز بسیاری از بیماری است از فواید صندلی ماساژ می باشد

   

 ۲-صندلی های ۳ بعدی : ماساژ ۳ بعدی بیشترین شباهت را به ماساژ توسط انسان دارد. در ماساژ ۳ بعدی علاوه بر ماساژ از قسمت بالایی گردن تا قسمت انتهایی کمر و نشیمنگاه (بعد اول) وحرکت گوی های دستگاه از یک سمت دستگاه تا سمت مجاور(بعد دوم). ماساژ دارای عمق می باشد بدین صورت که گوی های دستگاه به صورت عمود به بافت ها فشار وارد میکنند (در واقع گوی ها امتداد محور زد) به طور کلی صندلی های ۳ بعدیی به خاطر حرکت گوها در ۳ بعد قدرت فشار بالاتری به بافت ها را فراهم می یاورد. به طور کلی صندلی های ۳ بعدی توانایی ماساژ تا ۵ اینچ را فراهم میاورند در صندلی های ۳ بعدی امکان تعیین قدرت گوی ها برای با کیفیت کردن ریلکسیشن وجود دارد.

   

۳-صندلی های ۴ بعدی : صندلی های ۴ بعدی تمام ویژگی های صندلی های ۳ بعدی را دارا است با این تفاوت که صندلی های ۴ بعدی یک ویژگی منحصربفرد دارند. بر اساس این ویژگی تونایی کنترل سرعت حرکت گوی ها توسط کنتلرلر در استایل های مختلف ماساژ فراهم گردیده است. توانایی کنترل سرعت باعث افزایش دقت ماساژ و تحت تاثیر قرار دادن بافت هایی سخت می شود. به طور کلی در صندلی های ۴ بعدی تمام حرکات صندلی ماساژ توسط ماساژ تراپیست های های طراحی گردیده اند. صندلی های ۴ بعدی توانایی تشخیص کمر- ستون نخاع – شانه – نشیمنگاه را دارند