شعبه مرکزی
آدرس : رشت - میدان رازی - تجهیزات ورزشی نیرومند
تلفن تماس : 013-34908
شعبه گلسار
آدرس : رشت - گلسار - برج کاوه - تجهیزات ورزشی نیرومند
تلفن تماس : 013-33114005
شعبه شهرک غرب - مرکز ماساژ
آدرس : تهران - میدان صنعت - ابتدای خیابان سیمای ایران - طبقه 1 - انتها راهرو
تلفن تماس : 021-86091030
شعبه شهرک غرب - مرکز فیتنس
آدرس : تهران - میدان صنعت - ابتدای خیابان سیمای ایران - طبقه 2 - واحد 67
تلفن تماس : 021-86091040
شعبه مرکز ماساژ
آدرس : رشت - بلوار گیلان - نبش کوچه 157
تلفن تماس : 013-33114006
شعبه تنکابن
آدرس : تنکابن - بلوار شیرودی - تجهیزات ورزشی نیرومند
تلفن تماس : 09113817484
شعبه هایپر - مرکز فوتبال دستی
آدرس : تنکابن - مرکز خرید خزر - تجهیزات ورزشی نیرومند
تلفن تماس : 09111311555
شعبه منطقه ازاد انزلی
آدرس : انزلی - مجتمع ونوس - طبقه 2 - دور وید - غرفه 691 و 752
تلفن تماس : 091113848393